Earth Trek Borneo Series

White Volumetric Round Pot. Cone 1 thrown prospected white earthenware. 7"H x 7.5"W x 7.5"D.